GT7_2

Sparivanje figura

Percepcija

Spacijalna kognitivna sposobnost

Prostorna orijentacija, Brzina formiranja percepta, Perceptivna brzina
Opis testa

Test kognitivnih sposobnosti koji meri perceptivnu sposobnost (primanje i organizacija vizuelnih informacija), perceptivnu brzinu (sposobnost brzog i preciznog upoređivanja sličnosti i razlika između setova slova, brojeva, objekata, slika i obrazaca), spacijalnu sposobnost (sposobnost povezanu sa manipulacijom i organizacijom spacijalnih informacija) i prostornu orijentaciju – sposobnost određivanja prostora u kojem se nalazimo u odnosu na okolinu ili sposobnost da se odredi prostor predmetima oko nas. Odlična je kombinacija testa za merenje perceptivnog i spacijalnog faktora.Test GT7 je preuzet iz GATB baterije gde ima naziv „Form matching“ (Pucel i Nelson, 1969). To je kratki test koji se obično koristi za procenu kandidata za kognitivno manje zahtevne pozicije.

Jezici na kom je test dostupan: SR, EN, SL, HR
Niske
2 min
Otvoreno
Grafički
Nema
18-60
0.678
0.652
8989
12419