Katalog Totalassessment testova

Naši testovi su koncipirani tako da počivaju na tehnologiji automatskog generisanja stavki. Drugim rečima, stavke nisu unapred definisane, što otežava varanje čak i kada kandidat nije aktivno praćen tokom polaganja. Iz tog razloga ove testove je moguće zadavati i u otvorenom okruženju, sa bilo kog mesta na kom postoji adekvatna računarska oprema i internet konekcija.

Svaki od ovih testova prikazuje se u režimu sa vremenskim ograničenjem. Broj stavki u okviru testa je takav da samo u izuzetno retkim slučajevima kandidat uspeva da dođe do kraja, što naše testove čini diskriminativnim čak i kada je u pitanju uzorak osoba kod kojih se očekuje visoko postignuće.

Rezultati testiranja su validni unutar dve godine (a onda je potrebno ponoviti testiranje), dok je najmanji vremenski razmak između dva zadavanja istog testa za testove ovoga tipa šest meseci ili ne postoji.

Osim izveštaja koji su pisani kao narativi (te time prikladni za korišćenje od strane osoba koje dolaze iz oblasti van psihološke struke), psiholozima su na raspolaganju i Excel fajlovi sa numeričkim podacima koji prikazuju postignuće na testovima u nekoliko formata (IQ, z, PR…)

Opšta kognitivna sposobnost

APR

Numerički nizovi

Test kogntitivne sposobnosti koji meri induktivno i deduktivno zaključivanje, kao i sposobnosti koje utiču na rešavanje problema koji uključuju matematičke relacije (kvantitativna sposobnost i matematičko rezonovanje) i koje se odnose na prisećanje i korišćenje raspoloživih informacija (memorija).

Pogledaj
Prikladno za: visoke pozicije
 • 18-60
 • 15 min
 • format

Verbalna kognitivna sposobnost

AL4D

Sinonimi-antonimi

Test meri kristalizovanu inteligenciju i kognitivnu brzinu iz Katel-Horn-Kerolovog modela. Test AL4P je paralelna forma testa. U računarskoj formi test se sastoji od baze sa velikim brojem parova reči iz koje sa nasumično biraju parovi koji se zadaju ispitanicima, a test sadrži 80 parova reči.

Pogledaj
Prikladno za: pozicije
 • 18-60
 • 2 min
 • format

Verbalna kognitivna sposobnost

ALFDNC2P

Verbalne analogije

Test kogntivinih sposobnosti koj meri deduktivno zakljucivanje – sposobnost da se primene opšta pravila na specificne probleme kako bi se proizveo odgovor koji ima smisla.

Pogledaj
Prikladno za: visoke pozicije
 • 18-60
 • 2 min
 • format

Verbalna kognitivna sposobnost

ONET_RECN2

ONET rečnik

Test kognitivne sposobnosti koji meri sposobnost prisećanja informacija kao što su reči, brojevi, slike i procedure. Odnosi se na širinu rečnika. Dobra je mera kristalizovane inteligencije i tzv. funkcije pozivanja sadržaja iz dugoročne memorije u Kerolovom modelu.

Pogledaj
Prikladno za: visoke pozicije
 • 18-60
 • 2 min
 • format

Verbalna kognitivna sposobnost

VOC

Rečnik

Test kognitivne sposobnosti koji meri sposobnost prisećanja informacija kao što su reči, brojevi, slike i procedure. Dobra je mera kristalizovane inteligencije i tzv. funkcije pozivanja sadržaja iz dugoročne memorije u Kerolovom modelu.

Pogledaj
Prikladno za: visoke pozicije
 • 19-55
 • 10 min
 • format

Neverbalna kognitivna sposobnost

FN

Figuralni nizovi 5

Test kognitivnih sposobnosti koji meri induktivno rezonovanje (sposobnost da se kombinuju delovi informacija kako bi se formirala opšta pravila ili zaključci, uključujući nalaženje odnosa između naizgled nepovezanih događaja).

Pogledaj
Prikladno za: sve pozicije
 • 18-60
 • 5 min
 • format

Neverbalna kognitivna sposobnost

NUM2AIR

Numeričko rezonovanje

Novokonstruisan test koji meri sposobnost korišćenja i razumevanja numeričkih informacija datih grafički i tabelarno, sposobnost njihovog povezivanja, te zaključivanja na osnovu njih.

Pogledaj
Prikladno za: visoke pozicije
 • 19-55
 • 20 min
 • format

Numerička kognitivna sposobnost

NUM_C

Numeričke aproksimacije

Test meri sposobnost brzog računanja, procena odnosa među veličinama, a zbog neophodnosti snažnog angažovanja kapaciteta radne memorije.

Pogledaj
Prikladno za: pozicije
 • 18-60
 • 7 min
 • format

Numerička kognitivna sposobnost

NUM_O

Numeričke operacije

Test numeričkih operacija meri sposobnost brzog računanja, procena odnosa među veličinama, a zbog neophodnosti snažnog angažovanja kapaciteta radne memorije. Test meri i kognitivnu brzinu. Ima visoku korelaciju sa g-faktorom inteligencije.

Pogledaj
Prikladno za: pozicije
 • 18-60
 • 2 min
 • format

Numerička kognitivna sposobnost

O_AR_RE_5

Aritmetičko rezonovanje

Test kognitivne sposobnosti koji meri numeričku sposobnost (sposobnost rešavanja problema koji uključuju matematičke relacije), numeričko rezonovanje (sposobnost odabira pravih matematičkih medota ili formula za rešavanje problema), memoriju (sposobnost korišćenja raspoloživih informacija) i pažnju

Pogledaj
Prikladno za: visoke pozicije
 • 18-60
 • 5 min
 • format

Spacijalna kognitivna sposobnost

ONET_IT2_3

ONET 3D space 3

Test kognitivne sposobnosti koji meri spacijalnu orijentaciju i vizualizaciju. Koristi se za radna mesta koja zahtevaju snalaženje u prostoru (arhitekti i dizajneri).

Pogledaj
Prikladno za: visoke pozicije
 • 18-60
 • 3 min
 • format

Spacijalna kognitivna sposobnost

SHF5

Shepardove figure

Test kognitivnih sposobnosti koji meri perceptivnu brzinu, spacijalnu sposobnost, prostornu orijentaciju i vizualizaciju.

Pogledaj
Prikladno za: pozicije
 • 19-55
 • 5 min
 • format

Radna memorija

EM

Radna memorija

Prikladno za: pozicije
 • 18-60
 • 10 min
 • format

Radna memorija

SWAPSM

Premeštanje brojeva

Prikladno za: pozicije
 • 18-60
 • 6 min
 • format

Radna memorija

TRIG2

Tripleti

Test kognitivnih sposobnosti koji meri efikasnost rande memorije i selektivnu pažnju – sposobnost koncentracije na zadatke tokom određenog vremenskog perioda bez ometanja. Sastavni je deo Stankovljeve kognitivne baterije (STOCA).

Pogledaj
Prikladno za: sve pozicije
 • 18-60
 • 2 min
 • format

Percepcija

CF2

CF2

Test kognitivne sposobnosti koji meri perceptivnu sposobnost, perceptivnu brzinu i brzinu zatvaranja. To je kratak test koji se obično koristi u procesu selekcije za radna mesta koja uključuju posmatranje detalja. Total Assessment koristi modifikaciju originalnog CF2 testa.

Pogledaj
Prikladno za: pozicije
 • 18-60
 • 3 min
 • format

Percepcija

GT7_2

Sparivanje figura

Test kognitivnih sposobnosti koji meri perceptivnu sposobnost, perceptivnu brzinu, spacijalnu sposobnost i prostornu orijentaciju.

Pogledaj
Prikladno za: niske pozicije
 • 18-60
 • 2 min
 • format

Pažnja

ONET_POR

ONET poređenje imena

Test kognitivne sposobnosti koji meri perceptivnu sposobnost (sposobnost sticanja i organizacije vizuelnih informacija) i percpetivnu brzinu (sposobnost da se brzo i precizno uporede sličnosti i razlike između setova slova, brojeva, objekata, slika i obrazaca).

Pogledaj
Prikladno za: sve pozicije
 • 18-60
 • 6 min
 • format

Pažnja

PS

Vizuelno pretraživanje

Meri sposobnost prepoznavanja obrazaca, obradu vizuelnih stimulusa, pamćenje i radnu memoriju. Test je koristan u proceni prostorne orijentacije, procene, interpolacije i obim radne memorije. Spada u lakše testove.

Pogledaj
Prikladno za: niske pozicije
 • 18-60
 • 3 min
 • format

Emocionalna inteligencija

FACE2_O

Imenovanje emocija

Prikladno za: pozicije
 • 18-60
 • 2 min
 • format

Emocionalna inteligencija

PEMOM

Prepoznavanje emocija

Test meri emocionalnu inteligenciju i sastoji seod zadataka koji imaju za cilj da procene koliko dobro ljudi prepoznaju osnovne emocije na osnovu izraza lica. Pomaže da se identifikuju pojedinci uspešni u međuljudskim odnosima.

Pogledaj
Prikladno za: pozicije
 • 18-60
 • 2 min
 • format