ONET_POR

ONET poređenje imena

Pažnja

Perceptivna brzina, Selektivna pažnja
Jezici na kom je test dostupan: SR, EN, RU, SL, HR Jezici na kom je izveštaj dostupan: SR, EN, RU
Polje primene

Obično se koristi za radna mesta koja uključuju administraciju, programere, službenike.

Sve
6 min
Otvoreno
Jezički
Nema
18-60
0.94
0.646
4651
24833