Radne vrednosti

Zasnovano na Klasifikaciji radnih vrednosti (O*NET)

Šestodimenzionalni model SCIRAT i opisi tipova vrednosti

S

Podrška moderatori
Zanimanja u kojima se ova radna vrednost ispunjava su oni u kojima postoji adekvatna podrška direktnih nadređenih ili je menadžment organizacije takav da sistematski zastupa interese svojih zaposlenih.

Potrebe vezane za ovu vrednost su paternalizam, pripadnost i mentorstvo.

C

Radni uslovi realizatori
Zanimanja koja zadovoljavaju ovu radnu vrednost nude stabilnost i održivost posla, uz dobre uslove za rad.

Potrebe vezane za ovu vrednost su sigurnost, novčana kompenzacija, aktivnost, bezbednost.

I

Autonomija inovatori
Zanimanja koja zadovoljavaju ovu radnu vrednost omogućavaju zaposlenima da rade bez nadzora i preuzimaju odgovornost za sopstvene odluke.

Potrebe vezane za ovu vrednost su kreativnost, odgovornost i autonomija.

R

Status modelatori
Zanimanja koja zadovoljavaju ovu radnu vrednost nude mogućnost napretka u hijerarhiji zbog čega zahtevaju potencijal za liderstvom, dok sama nude prestiž.

Potrebe vezane za ovu vrednost su progresija, autoritet i prepoznavanje od strane zajednice.

A

Dostignuće specijalisti
Zanimanja koja zadovoljavaju ovu radnu vrednost usmerena su na konkretne (merljive) rezultate rada, te dozvoljavaju zaposlenima da koriste svoje profesionalne sposobnosti u punom obimu, izazivajući u njima tom prilikom osećanje podviga.

Potrebe vezane za ovu vrednost su svrsishodnost i samoaktualizacija.

T

Međuljudski odnosi koordinatori
Zanimanja koja zadovoljavaju ovu radnu vrednost omogućavaju zaposlenima da pružaju usluge drugim ljudima, kao i da rade u prijateljskim i nekompetetivnim kolektivima.

Potrebe vezane za ovu vrednost su međuljudski odnosi, briga o zajednici i moralne vrednosti.

Tumačenje SCIRAT heksagona

Za svakog ispitanika računarski se generiše DVOSLOVNI ili TROSLOVNI lični kod RV

Potom se, uzimajući u obzir četiri parametra, procenjuje njegova pouzdanost. Nepouzdani rezultati se ne smatraju validnim i ne tumače

Ukoliko ispitanik konkuriše za konkretno zanimanje, iz baze opisa zanimanja preuzima se dvoslovni ili troslovni kod zanimanja

Poređenjem dva koda dolazi se do finalnog zaključka o kompatibilnosti kandidata i budućeg posla, tj. stepena KONGRUENTNOSTI

DIFERENCIRANOST:
uočavaju se jasne razlike u intenzitetu između grupe više i manje preferiranih aktivnosti (tipova radnih vrednosti)

PROMINENTNOST:
dva prvorangirane radne vrednosti zauzimaju pozicije koje su bliže pozitivnom polu skale (iznadprosečne vrednosti)

DOMINANTNOST:
postoji uočljiva kvantitativna razlika između prvo i drugo rangiranog tipa radne vrednosti, tj. vodeća radna vrednost

KONZISTENTNOST:
dve prvorangirane radne vrednosti nalaze se jedna do druge na perimetru kruga. Njihovim udaljavanjem ovaj kvalitet opada

Tipična zanimanja u kojima konkretni tip radne vrednosti dolazi do izražaja