Katalog Total Assessment izveštaja

Personalni izveštaji

  Profesionalni profil kandidata

  Profesionalni profil kandidata je izveštaj koji obuhvata rezultate svih merenih kategorija kandidata: kognitivne sposobnosti, crte ličnosti, profesionalna interesovanja i vrednosti, u zavisnosti od onoga šta je procenjivano kod kandidata. To je sveobuhvatan izveštaj koji na jednom mestu sumira sve rezultate testiranja kandidata. Kreiran je u word formatu, što omogućava korišćenje ovog izveštaja ili njegovih delova za kreiranje sopstvenih izveštaja o testiranju kandidata prilagođenih potrebama kompanije.

  Opšte karakteristike ličnosti

  Ovaj izveštaj pruža obuhvatan i detaljan pregled strukture ličnosti kandidata. Bazične karakteristike ličnosti se mogu manifestovati u širokom opsegu situacija, od kojih su mnoge relevantne u poslovnom kontekstu. Kroz ovaj izveštaj ličnost se vidi kao sastavljena od bazičnih crta. U zavisnosti od toga koji test ličnosti je upotrebljen, izveštaj će ponuditi generisane opise određenih dimenzija, pri čemu izveštaj sadrži i numeričke podatke za svaku od faceta ovih osnovnih dimenzija ličnosti. Na primer, ukoliko se koristi HEDONICA, izveštaj će sadržavati i opis dimenzije Impulsivnost, a na nekim od primenjenih testova ličnosti dobiće se i opis upravljanja utiskom.

  Lični stilovi

  Zasniva se na različitim merama ličnosti i inteligencije i opisuje kandidatove dispozicije za određena ponašanja. Uključuje stilove kao što su: inicijativa, vođstvo, kooperacija, briga za druge, analitičko mišljenje, integritet, inovativnost, istrajnost, pouzdanost i mnoge druge stilove sa jasnim uticajem na izlaženje na kraj sa zahtevima posla.

  Strategije suočavanja sa stresom

  U pripremi

  Stilovi rešavanja konflikata

  U pripremi

  Tip liderstva

  Ovaj izveštaj pruža uvid u to koji tip lidera će kandidat biti. Pokazano je da različite organizacione okolnosti zahtevaju različite stilove liderstva, i koristeći ovaj izveštaj poslodavac ima mogućnost da odluči da li određeni kandidat poseduje set veština koje odgovaraju zahtevima organizacje. Ukoliko kandidat poseduje liderske kapacitete, on može biti transformacioni lider koji ume da promoviše nove ideje i vrednosti i da se uspešno nosi sa organizacionim promenama, ili, pak, transakcioni vođa koji je sposoban da postavi jasno definisane ciljeve i naglasi akcije koje vode poboljšanju produktivnosti.

Izveštaji o potencijalima

  Potencijali za učenje i razvoj

  Ovaj izveštaj se odnosi na kandidatove potencijale za usvajanje novih znanja i veština u različitim oblastima. Zasniva se na rezultatima različitih testova inteligencije i određenim ličnosnim karakteristikama koje određuju prijemčivost osobe za nove sadržaje. Obuhvata aspekte kao što su: upravljanje vremenom, donošenje odluka, rešavanje problema, učenje u hodu, težnja za postignućem i sl.

  Potencijali za timski rad

  Potencijali za timski rad predstavljaju detaljan izveštaj koji opisuje kandidatovu sposobnost da bude efikasan član tima, što je od izuzetne važnosti imajući u vidu to da mnogi poslovi zahtevaju organizovanu saradnju da bi se postigli organizacioni ciljevi. Neki od aspekata pokrivenih ovim izveštajem su: empatija, interpersonalne veštine, sposobnost da se održavaju stabilni odnosi, uvažavanje različitosti i rešavanje konflikata.

  Liderski potencijali

  Kada je reč o menadžerskim pozicijama, Liderski potencijali predstavljaju jedan od najvažnijih i najkorisnijih izveštaja. Zasnovan na ekstenzivnom testiranju ličnosti i inteligencije, ovaj izveštaj daje uvid u kandidatove kapacitete kao što su: inicijativa, vizija, donošenje pravih odluka u pravom trenutku, menadžerske sposobnosti, interpersonalne veštine, motivisanje drugih, odlučnost, upravljanje vremenom i mnoge druge relevantne lične karakteristike.

  Ponašanje u konfliktnim situacijama

  Ukoliko se konflikti, koji se dešavaju u poslovnom okruženju, ne reše na pravilan način, mogu da dovedu do nezadovoljstva poslom, anksioznosti, neprijateljstva prema drugima ili sabotiranja posla. Ovo čini procenu ponašanja u konfliktima jednim od najvažnijih pitanja u selekciji novih zaposlenih. Izveštaj o ponašanju u konfliktnim situacijama čini ovaj zadatak lakšim i takvim da oduzima manje vremena u poređenju sa drugim metodama.

  Otpornost na stres

  Savremeno poslovno okruženje se često vidi kao značajan izvor stresa, a zaposleni se razlikuju po intenzitetu stresne reakcije, kao i po načinima na koje se bore sa stresom. Neke osobe su uspešnije od drugih u prevazilaženju stresa i ovo može uticati kako na njihovu produktivnost, tako i na zadovoljstvo poslom. Izveštaj o otpronosti na stres pruža uvid u crte ličnosti povezane sa stresnim reakcijama i upravljanjem stresom.

  Prodajni potencijali

  Prodajni potencijali je izveštaj koji opisuje kandidatove predispozicije za uspešno bavljenje zanimanjima koja podrazumevaju prodaju proizvoda ili usluga. Uključuje aspekte kao što su: ostvarivanje uticaja na druge, motivisanje drugih, interpersonalne veštne, veštine pregovaranja, usmerenost na rezultate i akciju, prezentacijski kapaciteti.