Suočavanje sa stresom

Zasnovano na Teoriji suočavanja sa stresom (Lazarus & Folkman)

Kada se nalazi u stresnoj situaciji ova osoba se dominantno usresređuje na problem, analizira ga, sagledava sa različitih aspekata, pažljivo vaga ishode. Ova strategija je dobra kada je reč o stresorima niskog intenziteta koji su pod kontrolom osobe. Loša strana ovog načina suočavanja s stresom je to što je osoba preplavljena situacijom, teško može da se usmeri na bilo šta drugo, ruminira, te protok vremena ne dovodi do bitnog smanjenja doživljaja distresa (uznemirenosti stresnom situacijom).

Kada se nalazi u stresnoj situaciji ova osoba je primarno orijentisana na emocije. Preovladava osjećaj krivice i kajanja zbog učinjenog i neučinjenog. Dobra strana ovog načina prevladavanja je to što kada je reč o kontrolabilnim stvarima verovatno neće ponavljati iste greške što nije slučaj sa osobama koje krivicu uvek traže u drugima. Loša strana ovog načina suočavanja je što kod prolongiranog stresa može doći do narušavanja kako psihičkog tako i fizičkog zdravlja.

Kada se nađe u stresnoj situaciji ova osoba se najčešće trudi da svoju pažnju preokupira nečim drugim što je smiruje i ispunjava. Ova strategija je dobra kada je reč o jakim nekontrolabilnim stresorima. Loša strana je što ne dovodi do rešenja problema kada se koristi za kontrolabilne stresore.

Kada se nađe u stresnoj situaciji ova osoba najčešće negira i umanjuje veličinu problema. Trudi se da stvari ne uzima previše ozbiljno. Ovakav način suočavanja sa stresom dobar je u situacijama kada je stresni događaj visokog intenziteta, ali kontrolabilan (razrešenje zavisi od same osobe). Negativan aspekt može da bude odlaganje rešenja, nepravovremenost pokušaja da se problem reši.

Kada se nađe u stresnoj situaciji ova osoba najčešće traži socijalnu podršku. Socijalna podrška i iskustvo drugih ljudi često mogu pomoći da se problem reši ili da se izventiliraju negativne emocije. Negativna strana ovog načina suočavanja sa stresom može biti velika „potrošnja vremena“ tima kao i indukcija negativnih emocija, što sve zajedno može dovesti do pada produktivnosti.