Rešavanje konflikata

Zasnovano na Teoriji upravljanja konfliktima (Rahim)

Odlikuje briga i za sebe i za druge. Podrazumeva razmenu između strana koja se temelji na međusobnom poštovanju, razmeni informacija, otvorenosti, istraživanju razlika i opcija u cilju pronalaska konstruktivnog rešenja koja prevazilazi ograničenost naše lične percepcije problema.

Odlikuje briga za sebe, ali ne i za druge. Ovakva osoba se zalaže za sebe i svoja prava i često ignoriše potrebe ili očekivanja drugih. Uvek smatra da je ona u pravu i brani svoju poziciju i viđenje.

Nizak nivo brige kako za sebe, tako i za druge. Ona ne uspeva da zadovolji ni svoje ni tuđe potrebe. Ona odlaže rešavanje problema za neka “bolja vremena” i povlači se iz svih potencijalni ugrožavajućih situacija. Pravi se da konflikt ili problem ni ne postoji i svakako neće javno govoriti o tome.

Odlikuje briga za druge, ali ne i za sebe. Osoba ovog stila zapostavlja i žrtvuje svoje potrebe da bi zadvoljila druge i bila prihvaćena. Nije sklona konfrontaciji jer deluje sa ciljem da umanji razlike i zadovolji drugu stranu. Poslušna je i sklona nesebičnom služenju i davanju. Čak i na hostilnost reaguje ljubaznošću

Odlikuje umerena briga i za sebe i za druge. Kompromis podarazumeva da se svaka strana odrekne nečega. Kompromis je između pasivnog i agresivnog stila – osoba će se odreći svojih potreba u nekoj meri, isto kao i druga strana. Naći će se neko među rešenje koje je umereno zadovoljavajuće i donekle prihvatljivo i neće istraživati alternativne opcije i inovativna rešenja karakteristična za asertivni stil.

Iako na prvi pogled deluje da je samo asertivni stil adaptivan, istina je da su, u zavisnosti od situacije, svi opisani stilovi u različitoj meri adaptivni. Nekada je nerazumno trošiti resurse na asertivni stil ukoliko je efekat razrešenja konflikta neznatan ili nebitan.

Visoka
Niska

Žrtveno
jare

Podmeću sopstvena leđa zarad očuvanja mira trudeći se svima da ugode. Često mogu emocionalo da pregore ne shvatajući da to što oni "ne bi pojeli lava, ne znači da lav na kraju neće pojesti njih".

Diplomata

Ponekad nekritički ulažu energiju u napore da ostvare win-win situaciju. Trude se da o svemu formiraju širu sliku i iskažu pravičnost što nekad dovodi do toga da ispravljaju "krive Drine".

Defanzivac

Trude se da u svakom trenutku "gledaju svoja posla", nisu zainteresovani da saslušaju drugu stranu, niti da iznesu svoje gledište. Često su zastrašeni što ih vodi u emocionalnu nestabilnost.

Diktator

Nameću isključivo sopstvenu volju, neretko se služeći otvorenim ili prikrivenim zastrašivanjima. Imaju sluha za druge tek toliko da mogu da identifikuju njihove slabe tačke kako bi lakše manipulisali.

Žongler

Pokušavaju u isto vreme da budu u svačijim cipelema preuzimajući ulogu mirotvorca bez garatovanog dugoročnog uspeha u održavanju statusa quo. Suviše su fokusirani na trenutnu situaciju, ne dozvoljavajući sebi da razmišljaju "out of box".
Niska
Visoka
Shematski prikaz stilova rešavanja konflikata u koordinatnom sistemu. Ozake osa: X - briga za sebe i Y - briga za druge