Profesionalna interesovanja

Zasnovano na Teoriji odabira zanimanja (Holland)

Šestodimenzionalni model RIASEC i opisi tipova interesovanja

R

Realistični izvođači
Realistični tip pokazuje sklonost ka bavljenju praktičnim i fizičkim aktivnostima koje uključuju upotrebu, obradu ili bavljenje predmetima, alatima, aparatima ili životinjama i biljkama i izbegavanju aktivnosti koje zahtevaju subjektivnost, intelektualizam, umetničko izražavanje i socijalne veštine. Ovaj tip ličnosti pokazuje sklonost aktivnostima koje su uključuju motoričke veštine, manuelni i fizički rad i rad na otvorenom.

I

Istraživački mislioci
Istraživački tip pokazuje tendenciju ka radu i rešavanju zadataka upotrebom simbola, ideja i koncepata za razliku od upotrebe socijalnih ili motornih veština. U poslu traži intelektualnu stimulaciju i pokazuje interesovanje za nauku i tehnologiju.

A

Umetnički stvaraoci
Umetnički tip se oslanja na svoju maštu, intuiciju i osećanja prilikom stvaranja zanatskih ili umetničkih dela. Zanima ga dizajn, umetnosti, jezici, i bilo koji oblik ekspresije i izražavanja. Preferira kreativne aktivnosti i zadatke. Ima dobru imaginaciju i vizuelizaciju, teži slobodi i guše ga stroga pravila i rigidna struktura.

S

Socijalni pomagači
Socijalni tip karakteriše društvenost, potreba za socijalnom interakcijom i usmerenost na socijalne veštine koje koristi da bi pomogao ili podučavao druge. Ima izraženu empatiju i dobro funkcioniše u grupama i radu sa ljudima. Voli timsku atmosferu, posebno ukoliko je tim okupljen oko zajedničke misije pomaganja i unapređenja životnih uslova određenih grupa.

E

Preduzetnički inicijatori
Preduzetnički tip pokazuje tendenciju da utiče na druge i preferira pozicije moći, rukovodeće pozicije i aktivnosti u kojima se može uticati i motivisati. Usmeren je na postizanje ciljeva i preuzimanje rizika. Energičnan je, uverljiv, sugestivan, ima samopouzdanje i pokazuje inicijativu. Ovaj tip ličnosti bira aktivnosti koje mu omogućavaju da zadovolji težnju za dominacijom, verbalnim izražavanjem i uverljivošću.

C

Konvencionalni uređivači
Konvencionalni tip preferira poslove koji uključuju praćenje određenih procedura i rutinu. Ovakvi poslovi često se bave podacima, informacijama, procesima i detaljima više nego idejama. Voli izrazito strukturisanu sredinu, teži tačnosti, preciznosti, sistematičnosti. Organizovan je, usmeren ka uređenim sistemima, balansu, strukturi i jasnoći.

Tumačenje RIASEC heksagona

Za svakog ispitanika računarski se generiše DVOSLOVNI ili TROSLOVNI lični kod PI

Potom se, uzimajući u obzir četiri parametra, procenjuje njegova pouzdanost. Nepouzdani rezultati se ne smatraju validnim i ne tumače

Ukoliko ispitanik konkuriše za konkretno zanimanje, iz baze opisa zanimanja preuzima se dvoslovni ili troslovni kod zanimanja

Poređenjem dva koda dolazi se do finalnog zaključka o kompatibilnosti kandidata i budućeg posla, tj. stepena KONGRUENTNOSTI

DIFERENCIRANOST:
uočavaju se jasne razlike u intenzitetu između grupe više i manje preferiranih aktivnosti (tipova interesovanja)

PROMINENTNOST:
dva prvorangirana interesovanja zauzimaju pozicije koje su bliže pozitivnom polu skale (iznadprosečne vrednosti)

DOMINANTNOST:
postoji uočljiva kvantitativna razlika između prvo i drugo rangiranog tipa interesovanja, tj. vodeće interesovanje

KONZISTENTNOST:
dva prvorangirana interesovanja nalaze se jedno do drugog na perimetru kruga. Njihovim udaljavanjem ovaj kvalitet opada

Tipična zanimanja u kojima konkretni tip interesovanja dolazi do izražaja