Katalog Totalassessment inventara

Za razliku od testova, inventari kojima raspolažemo se baziraju na prosečnom postignuću. Drugim rečima, odgovaranje na stavke ne podrazumeva tačne i pogrešne odgovore, već ispitanici biraju opcije u skladu sa svojim uverenjima/preferencijama, dok se odgovori prihvataju kao autentični.

Iako u ovakvoj postavci ne postoji opasnost od klasičnog varanja, kao u slučaju kognitivnih testova gde je ultimativni cilj postići što bolji rezultat, naručilac istraživanja ipak treba da ima u vidu da ispitanik može pribeći disimulaciji ili simulaciji (tj. ublažavanju ili pooštravanju izraženosti nekog svojstva u odnosu na to kako se ono zaista javlja) ili odgovarati nasumično.

U tom smislu, veštačka inteligencija implementirana u naš sistem proverava validnost i izdvaja obrasce odgovaranja koji ne zadovoljavaju kriterijume pouzdanosti, odnosno deluju sumnjivo.

Neki od inventara dolaze u dve ili više varijanti od kojih svaka nalazi primenu u određenoj situaciji (npr. selekcija vs razvoj), pa se naručiocu savetuje da pažljivo pročita napomene koje dolaze uz svaki instrument.

Karakteristike ličnosti

HEDONCA

Inventar ličnosti

HEDONCA je multidimenzionalni inventar koji procenjuje sedam osnovnih dimenzija ličnosti: Destruktivni (amoralni) potencijal (H), Ekstraverziju (E), Dezintegraciju (D), Otvorenost za iskustvo (O), Neuroticizam (N), Savesnost (C) i Saradljivost (A).

Pogledaj
Prikladno za: sve pozicije
 • 18-60
 • 24 min
 • format

Karakteristike ličnosti

HEDONCALBNM

Inventar ličnosti

HEDONCA je multidimenzionalni inventar koji procenjuje sedam osnovnih dimenzija ličnosti: Destruktivni (amoralni) potencijal (H), Ekstraverziju (E), Dezintegraciju (D), Otvorenost za iskustvo (O), Neuroticizam (N), Savesnost (C) i Saradljivost (A).

Pogledaj
Prikladno za: sve pozicije
 • 18-60
 • 17 min
 • format

Karakteristike ličnosti

HEDONCALBS

Inventar ličnosti

HEDONCA je multidimenzionalni inventar koji procenjuje sedam osnovnih dimenzija ličnosti: Destruktivni (amoralni) potencijal (H), Ekstraverziju (E), Dezintegraciju (D), Otvorenost za iskustvo (O), Neuroticizam (N), Savesnost (C) i Saradljivost (A).

Pogledaj
Prikladno za: sve pozicije
 • 18-60
 • 15 min
 • format

Profesionalna interesovanja

PIP3

Tipovi interesovanja

Instrument RIASEC meri 6 tipova profesionalnih interesovanja po Holandovom (Holland, 1997) modelu: 1. Realistični tip interesovanja (R), 2. Istraživački tip (I), 3. Umetnički tip (A), 4. Socijalni tip (S), 5. Preduzetnički tip (E) i 6. Konvencionalni tip (C).

Pogledaj
Prikladno za: sve pozicije
 • 18-60
 • 9 min
 • format

Profesionalna interesovanja

RIASEC

Tipovi interesovanja

Instrument RIASEC meri 6 tipova profesionalnih interesovanja po Holandovom (Holland, 1997) modelu: 1. Realistični tip interesovanja (R), 2. Istraživački tip (I), 3. Umetnički tip (A), 4. Socijalni tip (S), 5. Preduzetnički tip (E) i 6. Konvencionalni tip (C).

Pogledaj
Prikladno za: sve pozicije
 • 18-60
 • 9 min
 • format

Radne vrednosti

RANGVRED

Tipovi radnih vrednosti

Procenjuje individualni sistem vrednosti i dvosmernu razmenu potreba i očekivanja između organizacije i pojedinca. Sortira ih u 6 kategorija sidra. Test pokazuje kakav posao kandidat želi i kakav će ga posao motivisati.

Pogledaj
Prikladno za: sve pozicije
 • 18-60
 • 11 min
 • format

Liderstvo

TTL

Upitnik o tipovima liderstva

Prikladno za: visoke pozicije
 • 18-60
 • 7 min
 • format

Konflikti

KONFSTIPSA

Upitnik o rešavanju konflikata

Ocenjuje stilove rešavanja konflikata po Rahim Conflict Management teoriji (intrapersonalni, interpersonalni, unutargrupni i međugrupni konflikt). Daje 5 stilova rešavanja konflikta (asertivni, izbegavajući, agresivni, pasivni, kompromisni). Predviđa ponašanja kandidata u konfliktnim situacijama.

Pogledaj
Prikladno za: sve pozicije
 • 18-60
 • 7 min
 • format

Stres

COPING_I

Strategije suočavanja sa stresom

Test procenjuje individualne strategije upravljanja stresom i baziran je na Folkman-Lazarus modelu pet tipičnih strategija suočavanja sa stresom (fokusiranje na problem, fokusiranje na emocije, izbegavanje, poricanje i fokusiranje na socijalnu podršku).

Pogledaj
Prikladno za: srednje i visoke pozicije
 • 18-60
 • 8 min
 • format