KONFSTIPSA

Upitnik o rešavanju konflikata

Konflikti

Opis testa

Ocenjuje stilove rešavanja konflikata po Rahim Conflict Management teoriji (intrapersonalni, interpersonalni, unutargrupni i međugrupni konflikt). Daje 5 stilova rešavanja konflikta (asertivni, izbegavajući, agresivni, pasivni, kompromisni). Predviđa ponašanja kandidata u konfliktnim situacijama.

Jezici na kom je test dostupan: SR, EN, SL Jezici na kom je izveštaj dostupan: SR, SL
Sve
7 min
10 min
Prvi izbor
18-60
244