SHF5

Shepardove figure

Spacijalna kognitivna sposobnost

Percepcija

Prostorna orijentacija, Vizualizacija, Perceptivna brzina
Opis testa

Test kognitivnih sposobnosti koji meri perceptivnu brzinu (sposobnost brzog i preciznog upoređivanja sličnosti i razlika između setova slova, brojeva, objekata, slika i obrazaca), spacijalnu sposobnost (sposobnost povezanu sa manipulacijom i organizacijom spacijalnih informacija), prostornu orijentaciju – sposobnost određivanja prostora u kojem se nalazimo u odnosu na okolinu ili sposobnost da se odredi prostor predmetima oko nas, i vizualizaciju – sposobnost zamišljanja kako nešto izgleda nakon što je pomereno ili su mu delovi reanranžirani. Test je baziran na figurama sličnim onima koje je u svojim eksperimentima koristio Šepard (Shepard i Metzler, 1971). Meri sposobnost mentalne rotacije. Odlična je mera spacijalnog faktora.

Jezici na kom je test dostupan: SR, EN, SL, HR Jezici na kom je izveštaj dostupan: SR, EN, RU
5 min
Otvoreno
Grafički
Nema
19-55
0.901
0.985
0.633
4316
12706