NUM_C

Numeričke aproksimacije

Numerička kognitivna sposobnost

Radna memorija

Računske operacije
Jezici na kom je test dostupan: SR, EN, DE, RU, SL, HR Jezici na kom je izveštaj dostupan: SR, EN, RU
7 min
Otvoreno
Numerički
Nema
18-60
0.771
0.71
2319
2319
6183