PEMOM

Prepoznavanje emocija

Emocionalna inteligencija

Prepoznavanje emocija
Opis testa

Test meri emocionalnu inteligenciju i sastoji seod zadataka koji imaju za cilj da procene koliko dobro ljudi prepoznaju osnovne emocije na osnovu izraza lica. Postoje dve verzije testa: prva uključuje ekspoziciju izraza lica sa svih šest osnovnih emocija (sreća, tuga, gađenje, strah, ljutnja i iznenađenje). Kandidatu je ponuđena u pisanoj formi jedna emocija, a njegov zadatak je da prepozna i označi lice koje prikazuje datu emociju. Druga verzija uključuje prikazivanje jednog lica sa određenom emocijom, i svih šest ponuđenih emocija u pisanoj formi. Zadatak kandidata je da odabere onu emociju koju dati izraz lica predstavlja. Pomaže da se identifikuju pojedinci uspešni u međuljudskim odnosima. Test je primenjen na većem uzorku.

Jezici na kom je test dostupan: SR, EN, SL
2 min
Otvoreno
Mešoviti
Nema
18-60
0.917
0.79
475
998