FACE2_O

Imenovanje emocija

Emocionalna inteligencija

Imenovanje emocija
Jezici na kom je test dostupan: SR
2 min
Otvoreno
Mešoviti
Nema
18-60
0.856
0.553
6340
6340