NUM_O

Numeričke operacije

Numerička kognitivna sposobnost

Radna memorija

Računske operacije
Jezici na kom je test dostupan: SR, EN, DE, RU, SL, HR Jezici na kom je izveštaj dostupan: SR, EN, RU
2 min
Otvoreno
Numerički
Nema
18-60
0.964
0.663
613
4346