APR

Numerički nizovi

Opšta kognitivna sposobnost

Numerička kognitivna sposobnost (kvantitativna)

Opis testa

Test kogntitivne sposobnosti koji meri induktivno i deduktivno zaključivanje (sposobnost da se kombinuju delovi informacija kako bi se formirala opšta pravila ili zaključci, uključujući nalaženje odnosa između naizgled nepovezanih događaja, kao i sposobnost da se primene opšta pravila na specifične problem kako bi se kreirao odgovor koji ima smisla). Test meri sposobnosti koje utiču na rešavanje problema koji uključuju matematičke relacije (kvantitativna sposobnost i matematičko rezonovanje) kao i sposobnosti koje se odnose na prisećanje i korišćenje raspoloživih informacija (memorija). Test se obično koristi za procenu kandidata za visoko zahtevne kognitivne pozicije. Predstavlja dobru meru opšte inteligencije, ali i numeričkih sposobnosti.

Jezici na kom je test dostupan: SR, EN, RU, SL, HR Jezici na kom je izveštaj dostupan: SR, EN, RU
Visoke
15 min
Otvoreno
Numerički
Nema
18-60
0.891
0.969
0.754
3109
38247