ALFDNC2P

Verbalne analogije

Verbalna kognitivna sposobnost

Opis testa

Test kogntivinih sposobnosti koj meri deduktivno zakljucivanje – sposobnost da se primene opšta pravila na specificne probleme kako bi se proizveo odgovor koji ima smisla. Ovo je kratka verzija testa koja se obicno koristi kada se procenjuju kognitivne sposobnosti kandidata za kognitivno zahtevne pozicije. Izvorni test ALF (verbalne analogije) je preuzet iz armijske baterije Alfa (eng. Army Alpha) koja je bila namenjena merenju intelektualnih sposobnosti pismenih ispitanika u SAD (Darley i sar., 1986; Huffman i sar., 1994). Ovaj test meri kristalizovanu inteligenciju i kognitivnu brzinu iz Katel-Horn-Kerolovog modela. Test ALFD je paralelna forma testa ALF7 iz baterije KOG9.

Jezici na kom je test dostupan: SR Jezici na kom je izveštaj dostupan: SR, EN, RU
Visoke
2 min
Otvoreno
Jezički
Nema
18-60
0.854
0.984
0.62
330
5503
10507