PIP3

Tipovi interesovanja

Profesionalna interesovanja

Opis testa

Instrument RIASEC meri 6 tipova profesionalnih interesovanja po Holandovom (Holland, 1997) modelu: 1. Realistični tip interesovanja (R, realistic), 2. Istraživački tip (I, investigative), 3. Umetnički tip (A, artistic), 4. Socijalni tip (S, social), 5. Preduzetnički tip (E, enterprising) i 6. Konvencionalni tip (C, conventional).

Jezici na kom je test dostupan: SR, EN, DE, RU, SL Jezici na kom je izveštaj dostupan: SR, SL
Sve
9 min
11 min
Likert
18-60
0.956-0.986
1200
1200
16286