TRIG2

Tripleti

Radna memorija

Pažnja

Selektivna pažnja
Jezici na kom je test dostupan: SR, EN, DE, RU, SL
Sve
2 min
Otvoreno
Numerički
Nema
18-60