O_AR_RE_5

Aritmetičko rezonovanje

Numerička kognitivna sposobnost

Radna memorija, Pažnja

Matematičko rezonovanje
Jezici na kom je test dostupan: SR, EN, RU, HR Jezici na kom je izveštaj dostupan: SR, EN, RU
Visoke
5 min
Otvoreno
Numerički
Nema
18-60
0.78
0.727
2933
2933
3160