HEDONCALBNM

Inventar ličnosti

Karakteristike ličnosti

Opis testa

HEDONCA je multidimenzionalni inventar koji procenjuje sedam osnovnih dimenzija ličnosti: Destruktivni (amoralni) potencijal (H), Ekstraverziju (E), Dezintegraciju (D), Otvorenost za iskustvo (O), Neuroticizam (N), Savesnost (C) i Saradljivost (A). Rezultati pružaju uvid u osobine ličnosti koje karakterišu ponašanje.

Jezici na kom je test dostupan: SR Jezici na kom je izveštaj dostupan: SR, EN
Napomena

Ukoliko postoji neka napomena, nije neophodno.

Sve
17 min
29 min
Bipolar
18-60
3089